Vannkjemi og filtreringstips

Det har vært diskutert mye frem og tilbake ang bruken av kaliumpermanganat. (forkortet kp her, i Engelsktalende land pp for potassium permanganat) Dette blir brukt mot flere av våre vanligste parasitter og til behandling av sår og bakterieproblemer. Noen bruker dette også jevnlig som en slags forebyggende kur. Jeg har tidligere vært veldig begeistret for …

Fiskehelse

Hvorfor bør vi holde våre nye koi i karantene? Hvis du lurer på hvorfor så bør du kanskje først lese «Hvorfor blir fisken min syk?» Og når du har gjort det så er det en kjent sak at våre fisk som importeres ofte har med seg mye parasitter, og butikkene har vansker med å kvitte …

Fiskehelse

Her er noen tanker om hvorfor jeg mener mange får problemer med sine fisker, og spesielt da sine koi. Jeg er hverken veterinær eller kjemiker, så du kan se på dette som tanker og ideer fra en som har holdt på med koi i ca 30 år, og med akvariefisk og gullfisk enda noen år …

Fiskehelse

Du må være betalende medlem i Norsk Hagedamforening for å få tilgang til denne artikkelen!

Vannkjemi og filtreringstips

Du må være betalende medlem i Norsk Hagedamforening for å få tilgang til denne artikkelen!

Informasjon fra foreningenUncategorized

§1 FormålsparagrafFremme interessen for hagedam, fisk og vannplanter, samt arbeide for best mulige betingelser for hobbyen vår. §2 MedlemskapForeningen er åpen for enhver som er interessert i foreningens formål og oppgaver, og som retter seg etter de lover og bestemmelser som til enhver tid gjelder. Utmelding skjer skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt i løpet …

Aktiviteter i foreningen

Det har vært og er et spesielt år med korona og restriksjoner.Vi i styret har i dag ikke noen planer om møter i løpet av 2020.Etter den siste utviklingen som viser en oppgang igjen etter en liten oppmykning synes vi det ikke er riktig å arrangere noe treff inntil videre. Lokale og private treff er …

Vannkjemi og filtreringstips

Det er mange råd og “sannheter” å lese på facebook og andre steder om hvordan man løser problemer med koi og gullfisk om vinteren.Er alle disse opplysningene riktige, og bør vi følge dem?Jeg skal stille noen spørsmål, og komme med noen synspunkter.Noe av det jeg påstår er egenerfart, og noe er ting jeg har plukket …

Informasjon fra foreningen

Dette er styret sammensetning for Norsk hagedamforening fra Årsmøtet 2019 til årsmøtet 2020.Leder: Arne Mellum ( Nick Arne på forumet)Nestleder: Bjørn Erik Frigaard ( Nick: Bjørn Erik)Sekretær: Håkon Andersen ( Nick: Håkon)Kasserer: Kirsten Kirkerud ( Nick: KirstenK)Styremedlemmer: Jørgen Fon (Fondammen),Thore Green (Tgreen) Lars Uddå (LarsU)Varamedlemmer: Anneke Osborg (Anneke Osborg) og Vebjørn Skaara (Vebjørn). Valgkomite: Roar …

Informasjon fra foreningen

Leder: Arne Kristian MellumNestleder: Bjørn Erik FrigaardKasserer: Kirsten KirkerudSekretær: Håkon Oskar AndersenStyremedlemmer:Lars UddåThore GreenJørgen Fon Valgkomite:Roar Marthinsen og Torbjørn Skaara.