Fiskehelse

Karantene, er det så viktig?

Ettåringer importert fra Japan
Tosai, importert fra Japan, og satt i karantene

Hvorfor bør vi holde våre nye koi i karantene?

Hvis du lurer på hvorfor så bør du kanskje først lese «Hvorfor blir fisken min syk?»
Og når du har gjort det så er det en kjent sak at våre fisk som importeres ofte har med seg mye parasitter, og butikkene har vansker med å kvitte seg med disse.
Det samme gjelder de fleste som har dammer, og som selger privat.
Du må derfor regne med at alle fisk du kjøper har parasitter og bakterier som kan være skadelige for dine fisker. Og dette er hovedgrunnen til at du bør ha karantene, men det finnes flere også.

Noe jeg leste for flere år siden i en bok om fiskesykdommer har satt seg litt fast: «Alt som rammer fiskene dine av parasitter og bakterier er din egen skyld!»
Og det er jo sant hvis man tenker etter. Vi har jo full kontroll over alt til fiskene. Alt av nye fisk kommer via oss, all mat, alt av nytt vann osv. Så vi har, eller bør ha full kontroll over levestedet for våre fisker.

Hva er karantene?

Karantene har vi jo lært oss mye om under denne koronakrisen, så kanskje ikke nødvendig å forklare.

Det vi ønsker med en karantene er å sikre at vi ikke får inn nye parasitter, bakterier eller virus i dammen vår.
Det er umulig å gjøre dette med 100% sikkerhet, men vi kan gjøre noe for å øke sikkerheten mye.
Jo nøyere vi er og lenger tid vi bruker jo sikrere blir vi.
Selv pleier jeg å ha fiskene i minst 8 uker før de slippes noe sted. Og dette er hvis alt går etter planen og ikke noe problemer dukker opp.

Karantenen man velger bør også varieres litt, alt etter hvor fisken kommer fra. Hvis jeg får fisk direkte fra Japan behandler jeg mot alle kjente parasitter uten unntak.
Hvis de er fra en butikk eller privat hvor ting virker til å være helt på stell behandler jeg ikke uten først å skrape og eventuelt behandle, men har full karantenetid likevel.

En karantenetank/dam må være utrustet som en fullverdig tank/dam, med filter og UV-C. Temperaturen bør kunne styres og vann byttes.
Karantenetiden kan deles inn i følgende:
1.  Akklimatiseringsperiode (1-2 uker)
2. Behandlingstid. (0-4 uker)
3. Tilvenning mot gamle beboere. (2 uker)
4. Sikkerhetsmargin (1-2 uker)

Akklimatiseringen er spesielt viktig ved import eller flytting fra en type vann til et annet. For eksempel fra hardt til bløtt.
Særlig i starten på denne perioden er det viktig å ikke stresse fiskene, de bør ha det mørkt noen timer etter en import for eksempel.
De bør gis mat hvis de viser tegn på sult, men i små mengder. Vannet bør være svakt surt for eksempel ph 6,2-6,6. Dette fordi det er svakt bakteriedempende.
Hvis det er import av fisk bør man starte med 0,5% salt. Dette fordi ofte fisken får litt salt i vannet under transport, og fordi dette også er svakt bakteriedempende.
Er det fisk fra en butikk som sier de ikke går i salt (Spør butikken) så kan dette sløyfes.
Temperaturen bør være mest mulig likt som det er der fiskene kommer fra.
Så bør den forsiktig økes til ca 20-22 grader.
Jeg ser at noen har anbefalt å stresse temperaturen fra 12 til 26*C og gjøre dette to ganger for å fremprovosere eventuell KHV (Koi herpes virus).
Dette ville ikke jeg før eventuell karantene var ferdig, fordi dette vil påføre immunforsvaret enda mer å takle etter en stresset reise.
Etter en uke er det ok å begynne å senke saltnivået og øke ph litt.
Jeg gjør dette ved å bytte ca 15-20% vann daglig i 8-10 dager.
Når fiskene er tilvent nytt vann og spiser godt er det på tide å ta noen skrap for å sjekke for parasitter. Er det import så begynner jeg å behandle mot parasitter før jeg tar skrap.
Rett og slett fordi jeg uansett ikke ville sluppet de ut før jeg har behandlet.

Når behandlinger er ferdig og kjemikalier er ute av vannet er det på tide å innføre en eller to fisk fra gammel besetning.
Dette gjøres for å se om noen av de to gruppene reagerer. Med dette kan du kanskje også oppdage om du har parasitter i dammen din fra før.
Når du har satt inn fisk fra egen dam er det viktig å observere de nøye de første dagene.
Studer fiskene i ro og mak og se om noen begynner å klø, hoppe eller oppføre seg rart.
Hvis dine nye fisker begynner å klø først, eller få et belegg så er de mest sannsynlig smittet av dine gamle fisker. Disse kan ha en parasitt som de klarer å holde under kontroll, men de nye tenger ikke være like resistente, og da er det disse som blir syke først. Etter litt tid vil de gamle bli syke også, fordi når parasittantallet øker på de nye fiskene, vil ikke de gamle takle det økende smittetrykket.

Blir dine gamle fisker syke først er det mest trolig at det er de nye som har med seg noe, og som du ikke har blitt kvitt av behandlingen.

De kan også reagere på hverandres bakteriekultur. Det går vanligvis bra uten noen behandling, men se opp og vær rask hvis det dukker opp sår som vokser.
Hvis de får utslag bør man uansett skrape og se hva man har, og eventuelt behandle mot dette. Når ting er stabile og man ikke har fått noe utslag på noen av fiskene bør man la de gå sammen en uke eller helst to før man setter de ut i dammen.
Får man utslag som tyder på parasitter på de gamle fiskene bør jo disse behandles først selvfølgelig.

Da ønsker jeg lykke til med eventuelle karantene opphold 🙂

Hagedam , fisk og planter har vært min store hobby og lidenskap hele livet. «Vil du være lykkelig en time, så drikk deg full! Vil du være lykkel...