Vannkjemi og filtreringstips

Vinter,koi og gullfisk

Det er mange råd og “sannheter” å lese på facebook og andre steder om hvordan man løser problemer med koi og gullfisk om vinteren.
Er alle disse opplysningene riktige, og bør vi følge dem?
Jeg skal stille noen spørsmål, og komme med noen synspunkter.
Noe av det jeg påstår er egenerfart, og noe er ting jeg har plukket opp på det jeg vil kalle seriøse sider.
Denne artikkelen vil jeg prøve å oppdatere etter som det kommer inn nye råd og tips på forumet eller e-poster med tips, som det faktisk hender at kommer.
Det er også ekstremt store forskjeller på klimaet i vårt lange land.
Det som kan være et godt råd på sørvestlandet kan være et ekstremt dårlig råd om du feks bor på Røros.

Temperaturen: 
På bunnen av innsjøer og store dammer vil temperaturen alltid ligge på +4*C. Dette fordi det er den temperaturen hvor vannet er tyngst, og dette skiller vann fra alle andre væsker, som blir tyngre jo kaldere de blir.
Og denne egenskapen som vannet har, gjør liv mulig på jorda, hvis ikke ville alle vann og hav være bunnfryst.

Det at vannet som er +4*C faller til bunns og kaldere vann stiger opp, gjør at isen på toppen ligger som et isolerende lokk. Hvis du har en pumpe som sirkulerer vannet vil vannet holde seg åpent veldig lenge utover vinteren, men fiskene vil antagelig dø ganske tidlig. Hvorfor? Jo fordi vannet ikke har fått  disse temperatursonene. Og temperaturen har fallt jevnt i hele vannmassen.
Det at vannet alltid er 4*C på bunnen av store dammer og innsjøer gjør at fisker som bor her ikke trenger å tåle kaldere vann enn ca 4*C.

Når temperaturen kommer under 2-3*C vil fiskene begynne å miste bevisstheten og etterhvert dø. Gullfisk som i flere hundre år er drettet i smådammer vil ofte tåle kaldere vann, men her er det forskjell på forskjellige oppdrettsvarianter og stammer.

Hvis man skal ha tileggsvarme (og det bør man) er det best å gjøre dette helt oppe ved vannflaten. Gjerne under et isoporlokk på f.eks. 120x120cm som er plassert over det dypeste punktet i dammen.
Varmen trenger ikke være mer enn feks 150-300W.
Da vil vannet varmes opp og stige opp under isoporplaten og sakte kjøles ned og sige sakte og pent ned mot bunnen. Hvis varmen blir lagt på bunnen vil varmen fra kolben føre til en varmtvannstrøm oppover og kaldt vann vil bli sugd ned fra kantene. Dette vil også føre til et stort åpent isfritt område, men med kaldt vann på bunnen, og fiskene kan dø ved ekstremkulde.

Oksygen:
Når isen ligger tykk og med et lag snø oppå, skjer oksygentransporten sakte ned gjennom isen, og karbondioksid går motsatt vei, bare mye saktere enn om sommeren.
Hvis du da ikke har gjort ren dammen på høsten, og i tillegg har mange fisk må det nesten gå galt.
Alle planterester og fiskeavføring som ligger på bunnen bruker oksygen i forråtnelsesprosessen.

Derfor bør/må vi fjerne mest mulig av visne planter og bunnslam på dammen like før frosten setter inn. Fisketettheten i dammen bør heller ikke være for stor.
Det isoporlokket vi nevnte overfor er også fint å bruke som flytebrygge for en liten boks som kan huse en liten luftpumpe. Denne bør være av lavvolttypen for å være sikker på å unngå kortslutninger og problemer.
denne luftpumpen skal ikke være kraftig, men en slik som brukes til små akvarier, gjerne 3-5W i str.
Til denne kobler man på en kort slange og en liten luftestein. Denne luftesteinen skal kun stikke 5-10cm ned i vannet. Gjerne like ved varmekolben.
Både varmekolben og luftesteinen er det best å ha midt i platen.
Jeg har ordnet det slik at jeg har tatt ut et hull på 20x20cm hvor varmekolbe og luftstein ligger. Så har jeg laget et lite lokk av isopor som ligger over dette igjen. På denne måten tilsetter man litt ekstra oksygen til vannet uten å røre om for mye.Tegningen (en dam i snitt) viser hvordan det fryser til rundt en slik isoportopp.
Dette har jeg prøvd med godt hell mange år, og såfremt man er nøye med å sjekke at luftpumper og utstyr fungerer, særlig i de kaldeste perioder går dette bra.
Denne løsningen har jeg anbefalt til mange over flere år og fått mange positive tilbakemeldinger.

Det som kan være et problem er å finne luftpumper som er av god nok kvalitet, og som tåler kulden.
Derfor bør man alltid ha en i reserve og bytte ut hvis den slutter å virke i løpet av vinteren.

Noen prøver å sette luftpumpen inne, men dette går IKKE.
Den varme luften har for mye fuktighet i seg, og luftslangen vil i løpet av kort tid fryse igjen.

Tips til innendørs overvintring

Min innendørs dam/basseng. Bildet er tatt januar 2020

Først ser vi på hvordan vi overvintrer innendørs, men kaldt. Hvis vi har en kald kjeller er dette et ypperlig sted for å lage en god overvintringsdam for fiskene.
Bare husk at hvis du har mange store koi er det tungt å bære opp og ned. En 80cm koi må ha mange liter vann rundt seg for å flyttes.

Selv om fiskene ikke spiser så mye hvis vi overvintrer dem i en kald kjeller med temp mellom 4 og 9*C bør vi ha et filter og gjerne et UV-C anlegg, for å holde vannkvaliteten oppe og bakterienivået nede.

Husk å starte filtret i god tid før fiskene tas inn, det er best å la filtret surre å gå hele sommeren. Eller å bruke det samme filtret sommer og vinter.
Når fiskene skal tas inn er det veldig bra hvis du kan tømme ut vannet du har i innendørsdammen og etterfylle med vann i fra dammen ute.
Da får fiskene en perfekt overgang. Uten temperatur og vannverdiforskjeller.
Hvis kjelleren er helt mørk tror jeg fiskene synes det er fint med litt belysning som slås av og på med tidsur, slik at de følger omtrent dagslyset ute.
Dette har jeg ingen vitenskaplig grunn for å si, kun et ønske om å gi fiskene en så naturlig tilværelse vi kan klare. Å svømme rundt i stupmørke en hel vinter høres ikke særlig koselig ut.
Dessuten spiser fiskene alger selv om vinteren, og den gangen jeg hadde et kamera under isen for å overvåke hvordan fiskene oppførte seg gjennom vinteren var det akkurat dette som overrasket meg mest, fiskene gikk å beitet på alger ved 3-4*C under 50cm med is.
Det kan også være et noen vitaminer dannes ved at sollys treffer fiskehuden. Dette skjer hos mange dyr, feks dør reptiler uten tilgang på UV lys. Mennesker trenger også sollys for å danne D-vitaminer.

Det er en seiglivet myte at du ikke skal mate fiskene ved 10*C eller lavere.
Jeg forer fiskene så lenge de vil ha mat, og det er oftest helt ned til 4*C.
Det er tilfeller hvor dette ikke bør gjøres, og det er hvis du har en liten utendørs dam, hvor temperaturen synker raskt. Er det 10 grader i dammen og det er meldt mange kuldegrader i mange dager fremover kan det kanskje være litt skummelt. Fordi ufordøyd fòr kan bli liggende lenge i magen.
Jeg har fiskene innendørs og har ganske god kontroll på temperaturen, og da gir jeg fiskene mat så lenge de vil ha. Og ved 6 grader fores det litt en til to ganger pr dag, men ikke mer enn de spiser opp på 5-10 minutter.

Det med å fore ved temperaturer under 10 grader, er noe jeg har begynt å anbefale pga det jeg observerte under isen, at fiskene leiter etter og spiser mat selv ved +3*C. Og etter å ha praktisert det i mange år uten å hatt ett eneste dødsfall som jeg klarer å forbinde med foring ved lave temperaturer.

Vannstrømmen bør ikke være for kraftig, slik at fiskene må svømme for mye når vannet er kaldt, men noe strøm bare forsterker apetitten og virker til å øke trivselen.

Når fiskene skal tas ut er dette best å gjøre når temperaturen i utedammen kommer opp på samme temp du har inne i kjelleren.

Jeg har selv 2 drivhus hvor jeg overvintrer fiskene, og etter min mening er det nærmest perfekt.
Full kontroll på temperatur og vannverdier hele vinteren.
Forlenger sesongen både høst og vår.
Uten å varme opp kunstig holder vannet seg som regel over 13-14 grader til ut i slutten av oktober.
Og om våren er temperaturen ofte oppe i 13-14 grader i begynnelsen av Mars uten å tilføre mer varme.

En annen seiglivet myte er at filteret ikke fungerer ved kaldere vann enn 10*C. Dette er bevist at ikke er riktig, men jeg finner ikke linken til denne artikkelen nå. Send meg gjerne en melding om du husker/finner denne.
Den artikkelen viste at bakteriene som lever i filtret og omdanner ammonium til nitritt, og videre til nitrat er mest aktive og formerer seg raskest ved ca 26*C og at aktiviteten gikk omtrent lineært ned til 0*C.
Dette passer omtrent akkurat med spisingen til koi og gullfisk.
Jeg ser dette tydelig i mine innendørstanker hvor jeg forer litt hele vinteren.
Når filtrene er oppe og går holder vannverdiene seg perfekte, hvis det skjer noe så enten filtrene stopper eller noe medisinering tar livet av bakteriene, ja da kommer ammonium og nitritt raskt, selv ved rundt 4*C.
Hvis ikke filterbakteriene var aktive ved 4*C ville det ikke vært noen forskjell.

Overvintring innendørs varmt:
Hvis man kun har noen få gullfisk eller noen få små koi kan de overvintres innendørs i et akvarium i stua, bare husk at spesielt koi vokser veldig fort når de går i temperaturer rundt 20*C.
Noen vil gjerne ha maksimal vekst på sine koi også om vinteren og velger å ha de innendørs varmt.
Dette krever en stor innendørs dam (min 1000L pr koi) helst også min 1m dyp.
Et godt filtersystem og et system for enkelt vannbytte bør man også tenke på.

Hvis fiskene skal beholde sine beste farger virker det som om man må gi dem et godt kunstig lys.
Min personlige mening er at man ikke bør la vannet overstige 20 grader med en periode i januar/februar med temperaturer ned mot 10-12 grader for å gi dem en liten følelse av årstidssvingninger. Dette er en personlig mening om hva jeg tror er best for fiskene.

Håper dette var litt til nytte for deg, og hvis det er noe her du ikke fikk svar på så er der bare å poste et spørsmål på vårt forum.

Hagedam , fisk og planter har vært min store hobby og lidenskap hele livet. «Vil du være lykkelig en time, så drikk deg full! Vil du være lykkel...