Informasjon fra foreningenUncategorized

Vedtekter

§1 FormålsparagrafFremme interessen for hagedam, fisk og vannplanter, samt arbeide for best mulige betingelser for hobbyen vår. §2 MedlemskapForeningen er åpen for enhver som er interessert i foreningens formål og oppgaver, og som retter seg etter de lover og bestemmelser som til enhver tid gjelder. Utmelding skjer skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt i løpet …