Hva er nytt

Vinterhage/innedam prosjekt på Mellum

bjørnar

New Member
Vis vedlegget 10554
Dette viser hvordan bunndrenet skal lages. Det er en murebøtte på ca 80L som det er borret hull i og 2 stk 110mm er satt inn, og så er bøtta fyllt med shingel for å hindre at den flyter opp når det fylles betong rundt.

Blir et ganske stort bunndren og kommer senere tilbake til hvorfor den blir laget slik.
Hei. Kan du fortelle litt mer om hvorfor du gjorde det på denne måten, og hvorfor 2 stk 110mm?
 

Arne

Leder av Norsk hagedamforening
Medlem av ledelsen
Det er flere grunner for utformingen. Det er 2 stk for å få mindre motstand, og for å dele på vannstrømmen.
Jeg har et vortex forfilter (Synkekum). For at dette skal virke bra kan ikke gjennomstrømningen være for stor, for da blir det for mye fart på vannet og all bærsj og lurt vil bare bli feid videre og ikke bunnfalle. Min vortex er litt over 1m i diameter og takler da et sted rundt 10.000L pr time, og dette er for lite med en dam på 32.000L.
Så derfor er det delt i to. Den ene 110mm som går til vortex har inntaket nede i bunndrenet, og det andre 110mm røret tar vannet ca 70cm fra bunnen og dette går rett ut i biofiltret.
Fordi inntaket er midt i dammen og litt over bunnen vil det bli med lite grums/bæsj :). Vannet som kommer inn i vortex går videre derfra til det samme biologiske filtret, men da er det uten så mye grums.
På sommeren når jeg forer hardt har jeg satt på en pumpe som pumper ut ca 30L fra bunnen av vortex hver dag. Blir utrolig mye bunnslam som legger seg her, og veldig lite i biofiltret.
Etter å ha vært i drift i to år har jeg bare spylt mattene to ganger, og selv da har det ikke vært mye dritt i filtret. Så systemet fungerer veldig bra synes jeg.
 

Arne

Leder av Norsk hagedamforening
Medlem av ledelsen
Det ene kommer inn så nær bunnen jeg kunne, med hensyn til at jeg skulle legge glassfiber. Dette skal ta opp vann/slam fra bunnen av bunndrenet så viktig at dette kommer inn lavt. Det andre kommer inn noen cm fra bunnen, og i sentrum og det blir satt på et 90 graders bend og et rør slik at vannet blir tatt inn litt oppe i vannet. Det er borret ut en del 20mm hull jevnt rundt slik at ikke småfisk skal bli med inn.
 

bjørnar

New Member
Hei. det som er bunndren (som ikke har 90 graders bend), er det stengt i enden og borret masse 20mm hull i det også?
 

Øivind i Tropex

Well-Known Member
Hei. det som er bunndren (som ikke har 90 graders bend), er det stengt i enden og borret masse 20mm hull i det også?
Kjenner jeg denne fyren, har han nok mekka bunndren selv .
i oppdrets verden lages bunndren annerledes. Det hentes vann fra to høyder .
Dette er for å suge ut slam langs bunnen med kun litt av vannet.
Sånn må det bli når en nekter å bruke trommel 😂
 

Arne

Leder av Norsk hagedamforening
Medlem av ledelsen
Vært litt fraværende her, men jeg ser Ø har svart helt rett her så det er bra :)
Og ja jeg har laget bunndrenet selv, det er støpt som en del av bunnen. Satte ned en litt stor bøtte hvor 110mm rørene var satt på rett plass med hull i bøtten. Og etterpå ble alt støpt med glassfiber.
Det 110mm røret som går til vortex tar inn vannet fra bunnen av bunndrenet, for at ikke bunndrenet skal bli fullt med slam på bunnen.
Det andre røret som tar inn vannet fra midten har masse relativt små hull for å hindre små fisk i å komme inn. De fiskene jeg kjøper inn er gjerne små tosai på 12-15cm.
Jeg har også dam med trommelfilter, og det fanger vel strengt tatt opp mer finkornet lort enn hva min vortex gjør, men et trommelfilterbestår av mange bevegelige deler, pumpe, motor og følere. Alle disse delene har begrenset levetid, og vil i følge naturlover alltid slutte å virke på de verst tenkelige tider. Feks når du er på ferie, eller akkurat har fått århundrenes baksmell.
Og hvor mange bevegelige deler har en vortex da? 0 🥳
Så har man plass til en vortex er det helt gull mener jeg, selv har jeg lyst til å få laget en stor vortex foran trommelfiltret også. Det er jo supert om man fjerner 80% av dritten før trommelen, da vil trommelfiltret gå bare 20% av det den ville gjort uten, og antagelig øke levetiden tilsvarende.
En ting jeg har glemt å nevne som jeg mener er litt viktig er muligheten for å flushe 110mm rør.
Særlig det røret som går til vortex, og ikke har så stor flow vil få et drittlag som jeg løsner ved å åpne en kuleventil som drener vannet rett ut. En raskåpning, og en rask lukking "støter" vannmassen slik at dritten løsner, og når man da 5 sekunder etter stenging åpner igjen kommer dritten. Jeg tror slike lag med fiskebæsj er veldig bra å få spylt ut. Jeg tømmer ut ca 10-20L fra vortex og flusher rørene ca annenhver dag når jeg er hjemme. Dette tar under 5 minutter, og jeg tro dette sparer systemet for mye belastning og senker bakterietrykket i dammen.
 

Arne

Leder av Norsk hagedamforening
Medlem av ledelsen
Lenge siden jeg la til noe her, og er blitt litt inspirert fra Lars sin innedam. Så nå har jeg ryddet i kaoset, og håper å bli ferdig med man-caven som har vært brukt som lager i lang tid.
Ruta inn til dammen blir jo naturlig nok igjengrodd av alger, og å dykke ned under kanten på dammen frister ikke, så jeg bestilte en algemagnet fra Tyskland som kunne brukes til glasstykkelser opp til 19mm.
Så nå kan jeg ta en titt inn til fiskene mens jeg snekrer, maler og fikser opp rommet. Jobben kommer nok ikke til å gå raskere, men blir mye hyggeligere å jobbe når det er noe artig å se på.innsyn.jpginnsyn2.jpg
 
Topp