Sider som kun er åpne for betalende medlemmer.

Styret

Styret
Medlem av ledelsen
Det har kommet kritikk mot styret i foreningen fordi vi har valgt å legge ut et referat fra et møte slik at det kun er synlig for foreningens betalende medlemmer.
Det har også vært diskutert i styret og på foreningens årsmøte hva og hvor mye som skal postes på disse sidene, og hva som skal ligge åpent.
Bare for å oppklare litt så er det svært få ting som postes der. Det kan sikkert bekreftes av andre betalende medlemmer som ikke er med i styret.
Det er noen ting som skal og bør ligge der. Et eksempel er register over betalende medlemmer med kontaktinfo. Dette er kun den informasjonen som medlemmet selv legger inn.
Dette vil vi ikke legge ut åpent fordi flere ikke ønsker at dette er informasjon som skal ligge helt åpent.
Det kan og være spørsmål som enkelte medlemmer ønsker svar på uten at "hele verden" kan se hva de spør om.
Dette er helt opp til hvert enkelt medlem og er ikke noe styret verken vil, eller har lyst til å legge føringer for.
Det vi i styret mener bør ligge åpent er ting som postes av tips og råd ang hold av fisk og planter generelt.

Styret i seg selv er ikke ansvarlig for hva og hvordan ting postes her på forumet.
Dette forumet eies og driftes av foreningens betalende medlemmer, og blir verken verre eller bedre enn hva våre medlemmer gjør det til.
Av praktiske og historiske grunner er det stort sett foreningen styre som sitter med moderator rettigheter. Men ikke alle deltar like aktivt her.
Dette er også noe vi i styret har diskutert fra tid til annen. Er det andre måter å gjøre dette på?
Og det er det sikkert, men foreløpig har det vært vanskelig nok å fylle styrepostene med motiverte folk.

Når det gjelder dette konkrete referatet som er lagt på de sidene som kun er for våre betalende medlemmer er det gjort av følgende grunner:
Dette er litt på siden av vårt hovedmål, som er å opplyse om fisk og plantehold i dam, men samtidig synes vi at siden vi brukte penger på en god foredragsholder så ville vi gi noe tilbake til våre betalende medlemmer.
Så vi håper slike småting er en liten gullrot for de som vurderer å melde seg inn.
Hvis det skulle virke mot sin hensikt, at folk velger å ikke melde seg inn, så er jo det trist.
Intensjonen fra styret er å gi litt til tilbake til de som velger å betale og å bidrar til foreningens og forumets drift.

Det vil jo alltid være en avveining av hva som bør ligge helt åpent og ikke, men som de fleste da forstår er det da mest opp til hvert enkelt medlem hvor man poster hva.

Vi i styret ønsker konstruktive tilbakespill på dette, og vi flytter diskusjonen over til denne tråden fra Bonsai/niwaki treffet.

Vi i styret har behandlet dette, og det var enstemmighet for å slette innleggene som var på tråden "Bonsai/Niwaki-dag på Nesoddtangen" og som ikke hadde noe med selve treffet å gjøre.
Og vi skulle helst ha flyttet innleggene hit, men dette var ikke teknisk mulig uten å flytte hele tråden.
Så for at ikke folk skal føle at vi i styret bare sletter det vi ikke liker har en i styret tatt skjermdump av innleggene som blir slettet så de kan enten skrives inn om noen ønsker det, eller bare kommenteres.
Vi kommer til å slette bildene også etter en mnd tid.

Og som sagt vi ønsker innspill på dette, og også hvordan driften av foreningen kan bli bedre.

Vi henstiller til alle om å holde seg saklige, og ikke gå på person, men sak.
 

Vedlegg

Sist redigert:

eidsvold1814

Well-Known Member
Må si jeg fortsatt reagerer på en del ting og uttalelser fra styret i foreningen,først å fremst hva som er bestemt i henhold til ting som skal legges bak betalingsmurer,det blir sagt at dette er tatt opp i styret og på årsmøte og avgjort der med støtte fra styret og medlemmer,rart blir det da og høre at medlemmer ikke har hørt om det,medlemmer syns ting bør ligge åpent mest mulig,rart blir det også når saken diskusjonen dreide seg om er besluttet lagt bak betalingsmur med begrunnelser om folk kanskje ikke ønsker være med på bilder,at ikke betalende skal ha nytte av å se hva som foregikk /kunne få gratis informasjon,samkjørt kan ikke styret være når det på foreningens facebook sider blir lagt ut bilder for alle og en hver fra samme kurs,når man hører om hvor drastisk medlemtallene har sunket i foreningen er det jo trist at man som tidligre medlem som kommer med litt kritikk/velment innspill blir møtt av et styre som til de grader går på barrikadene i selvforsvar ,får beskjed om at man skal ta ting direkte over tlf osv,vet ikke om jeg gidder kommentere kommentarer osv,da tenker jeg og sikkert en del andre gamle medlemmer at gidder vi bli medlemmer i foreningen igjen,?for meg personlig ble lysten tilbake til 0 igjen i allefall,og det er ingen andre enn styrets sin feil /deler av.synd er det for selve foreningen består av utrolig mange hyggelige og hjelpsomme medlemmer,aktiviteten på forumet kan jeg være enig i at er et delt ansvar med medlemmer å styret,men jeg mener styret har et ansvar for å være pådrivere,det samme med å beholde medlemmer,selv under pandemien hvor alle satt hjemme og stort sett hadde god tid så man ikke mere aktivitet fra styret,det er vel noe av grunnen til stort medlems frafall, til slutt håper jeg både medlemmer,gamle medlemmer og bare forums brukere blir møtt med konstruktive tilbakemeldinger som gjør at man fortsetter være medlem og får lyst til og bli medlem,takk til ivrige medlemmer som Hans Ole som fortsatt gjør det interessant å være innom sidene her
 

ragnar

Betalende medlem
Jeg synes det er noe rart her.
Her er jeg medlem og betalende, og jeg er medlem i flere Land Rover klubber med bra forum. Der er alt teknisk og alt fra møter kun for betalende medlemmer...
Jeg er faktisk litt enig i at man kan betale for å få tilgang til de innerste gemakker.... Alt koster penger og det skjønner folk, og bare det å få tak i folk som gidder å drive et bra forum er ikke lett..
Det Hans Ole gjør nå er f.eks. bak betalingsmur i mange forum....
Dette er et greitt forum i en liten forening, det koster lite penger for å få full tilgang..
 

eidsvold1814

Well-Known Member
man må kanskje tenke litt nytt Ragnar :) når medlemsmassen synker for å beholde de gamle og få nye:)det er tøft og konkurrere med facebook,er ikke mot ekslusive ting for medlemmer ,men reagerer jo som sagt på argumentene som blir brukt når en sak skal bak betalingsmur her og ligger åpent på facebook med bilder.,smørbrød lista til Hans Ole inneholder etter min bare positive ting,men mye av dette har vært etterspurt mange ganger gjennom årene,skal sees på sies det men skjer lite,da er det veldig bra som i hans tilfelle at han snur på femøringen å bidrar med den kunnskapen og erfaringen han har:)og er aktiviteten lav på forumet er det etter min mening styrets plikt og bidra med å øke den:)for nysgjerrige på foreningen så blir man jo ikke imponert når artikkel forsiden ikke har nye ting siden 2020 og et forum med lite nytt ellers i minste burde forlange er kontaktinfo dagens styre osv,ellers så burde etter sigende foreningens gode økonomi kanskje generes tilbake til de betalende medlemmene når man som i år prøvde og få en fellestur til flo og fjære,men som ble avlyst pga manglende interesse
 

hans-ole

Betalende medlem
spørsmål til styret ( dette passer kansje ikke i denne tråden men egentlig ikke i så mange andre tråder heller🙈vil ikke lage ny tråd på dette ) )

jeg har sett etter et referat etter årsmøtene uten og finne noen gang her
er ikke det normalt og ha?
Det er det alle andre veier jeg er med i klubber og foreninger
Hvor vi som medlemmer får et innblikk i

-hva klubben/foreningen har gjort det året

- info om styret

- økonomien en enkel oppstilling så mye hadde vi ,så mye inntekter har vi fått ( hva de kommer fra) /
Utgifter ( til hva ) så mye siter vi igjen med og tilslutt regnskapet er godkjent

-medlems tall I år er det så mange medlemmer og det er så mange flere eller færre en sist år osv

-litt info om hva er planen videre osv

dette spør jeg om både for at jeg er vant med og se det andre plasser jeg er med og for det hadde gitt noen svar på noe av det som er krangla om /diskutert de siste dagene da hadde eks vi medlemmer vist om medlems massen hadde rast eller om den ca er som før og vis om på standen om bra økonomi stemmer osv vi medlemer hadde vist at foreningen forvalta pengene fornuftig osv

jeg sier ikke dette for at jeg ikke trur alt er greit og at det ikke er noe tull men da hadde vi medlemmer vist svara når sånne ting duker opp og ikke lurt noe Mere på det

og ja det må selvfølgelig ligge kun synlig for betalende medlemmer
 

Roar

Leder
Medlem av ledelsen
spørsmål til styret ( dette passer kansje ikke i denne tråden men egentlig ikke i så mange andre tråder heller🙈vil ikke lage ny tråd på dette ) )

jeg har sett etter et referat etter årsmøtene uten og finne noen gang her
er ikke det normalt og ha?
Det er det alle andre veier jeg er med i klubber og foreninger
Hvor vi som medlemmer får et innblikk i

-hva klubben/foreningen har gjort det året

- info om styret

- økonomien en enkel oppstilling så mye hadde vi ,så mye inntekter har vi fått ( hva de kommer fra) /
Utgifter ( til hva ) så mye siter vi igjen med og tilslutt regnskapet er godkjent

-medlems tall I år er det så mange medlemmer og det er så mange flere eller færre en sist år osv

-litt info om hva er planen videre osv

dette spør jeg om både for at jeg er vant med og se det andre plasser jeg er med og for det hadde gitt noen svar på noe av det som er krangla om /diskutert de siste dagene da hadde eks vi medlemmer vist om medlems massen hadde rast eller om den ca er som før og vis om på standen om bra økonomi stemmer osv vi medlemer hadde vist at foreningen forvalta pengene fornuftig osv

jeg sier ikke dette for at jeg ikke trur alt er greit og at det ikke er noe tull men da hadde vi medlemmer vist svara når sånne ting duker opp og ikke lurt noe Mere på det

og ja det må selvfølgelig ligge kun synlig for betalende medlemmer
Du har helt rett, dette er vanlig i andre foreninger og det bør/ skal vi få på plass hos oss også. Hvorfor det er slik hos oss vet jeg ikke, men dette har vært vanlig kutyme i de årene jeg har vært med. Men fint du påpeker dette slik at vi kan få gjort endringer på dette.
 

eidsvold1814

Well-Known Member
spørsmål til styret ( dette passer kansje ikke i denne tråden men egentlig ikke i så mange andre tråder heller🙈vil ikke lage ny tråd på dette ) )

jeg har sett etter et referat etter årsmøtene uten og finne noen gang her
er ikke det normalt og ha?
Det er det alle andre veier jeg er med i klubber og foreninger
Hvor vi som medlemmer får et innblikk i

-hva klubben/foreningen har gjort det året

- info om styret

- økonomien en enkel oppstilling så mye hadde vi ,så mye inntekter har vi fått ( hva de kommer fra) /
Utgifter ( til hva ) så mye siter vi igjen med og tilslutt regnskapet er godkjent

-medlems tall I år er det så mange medlemmer og det er så mange flere eller færre en sist år osv

-litt info om hva er planen videre osv

dette spør jeg om både for at jeg er vant med og se det andre plasser jeg er med og for det hadde gitt noen svar på noe av det som er krangla om /diskutert de siste dagene da hadde eks vi medlemmer vist om medlems massen hadde rast eller om den ca er som før og vis om på standen om bra økonomi stemmer osv vi medlemer hadde vist at foreningen forvalta pengene fornuftig osv

jeg sier ikke dette for at jeg ikke trur alt er greit og at det ikke er noe tull men da hadde vi medlemmer vist svara når sånne ting duker opp og ikke lurt noe Mere på det

og ja det må selvfølgelig ligge kun synlig for betalende medlemmer
lider jeg ikke helt av demens så ble i allefall regnskap og en liten årsberetning utlevert på årsmøte i papirform når jeg var kasserer :) hvis det ikke er noe nytt regnskaps opplegg var det lett å forstå med egne tallkoder for de forskjellige postene på utgifter,inntekter medlems innbetalinger hadde kode 30 f.eks så var det bare og se summen bak der og dele på årskontingenten så fikk man antall som hadde betalt ,rett og slett et enkelt regnskap som var enkelt for alle å forstå:)
 
Topp