Plantene trives ikke

Boervis

New Member
Jeg er på 2. sesongen med hagedam. Jeg har slitt med dårlig plantevekst i hele år uten å forstå hva som er årsaken. Jeg har vært plaget med trådalger både i fjor og i år, men plantene klarte seg bedre i fjor enn i år. Vannverdiene er relativt gode: pH 7,5-9 (økende nå pga mye trådalger), KH 1DH, GH 2DH, NH3 0 mg/l, NO2 0,2 mg/l, NO3 5mg/l, PO4 0.
Er det noen som kan gi en forklaring på problemet og hva som skal til for å få frodige planter?
 

Arne

Leder av Norsk hagedamforening
Medlem av ledelsen
Tja, økende ph er jo ikke så bra for planter. De fleste liker seg best mellom 6 og 7, mens filterbakteriene gjerne vil ha fra 7 og oppover.
0 i fosfor er ikke ideelt, men er nok algene som tar dette.
Jeg har opplevd at vannstrømningen kan ha litt å si hvis man har mye alger. Vannet som kommer ut fra filtret inneholder mest nitrat og fosfor og vannstrømmen herfra bør ledes "innom" plantene før det kommer ut i dammen og til algene der.
Har du mye fisk? Har man lite fisk vil det være knapphet på næring og plantene og algene vil kjempe om den næringen som er der.
Hvilke planter har du?
 

Boervis

New Member
Hei Arne, takk for raskt svar.
Ph har økt i takt med mengde tråalger, men planteveksten var ikke god selv når Ph var nede på¨7,5 for en mnd siden. I vår kunne det se ut som om plantene skjøt fart, men så dabbet det av og siden har det vært dårlig. Som du ser av vedlagt bilde så står plantene i sump og vannet går fra filtersystem til sump før det renner ut i dammen. Dammen er på 7500 liter og inneholder kun 12 koi. Jeg hadde 14 i fjor, men hegren forstynte seg med en og en måtte jeg ta knekken på pga sykdom.
Jeg har som du ser Iris, Bekkeblomst, Kattehale, noe strå og en jeg ikke husker navnet på. I år plantet jeg ut en vannlinje, men den holder på å gi opp.
PS! I går tok jeg runde 2 med algekontroll denne sesongen og håper det skal begrense mengde tråalger, men jeg har ikke tro på at det skal sette fart i plantene.
 

Vedlegg

Arne

Leder av Norsk hagedamforening
Medlem av ledelsen
Algekontroll er det noe middel du har tilsatt?
 

Boervis

New Member
Ja, det er et stoff jeg har tilsatt. Jeg kjøpte i fjor et stoff hos Hagedammen AS som er beregnet for å redusere algevekst i fiskedammer, mener det heter Alge Control. Jeg brukte det i fjor ved 2 anledninger og jeg har gjort det samme i år. Stoffet virker og fisken ser ikke ut til å ta skade, men jeg ser ingen sammenheng med planteveksten som var betydelig bedre i fjor enn i år.
 

Arne

Leder av Norsk hagedamforening
Medlem av ledelsen
Men der tror jeg du har svaret, det finnes ingen midler som hindrer algevekst som ikke påvirker veksten hos planter.
Planter og alger har så like krav at det er umulig å lage et middel som virker på alger, uten å påvirke plantene. Planter kan bruke litt lenger tid på å respondere på algemidler fordi de lagrer næring i røtter og stilker, men på sikt vil de ta skade av det.
 

Boervis

New Member
Takk for svar igjen. Jeg lar meg imponere over responsen :)
Det synes rimelig at Alge Control vil også påvirke planter når det tar livet av alger, men planteveksten ble ikke påvirket på samme i fjor til tross for at jeg også da brukte middelet. i Tillegg opplevde jeg at planteveksten stoppet opp minst en mnd før jeg brukte middelet i år. Når jeg ser på bladene på Irisen ser jeg at noe mangler, bladene blir gul og til slutt brun langs kantene. Foring av fiskene ligger på samme nivå som i fjor, utskifting av vann det samme. Hvorfor trives tråalger så godt og plantene så dårlig, spiser de ikke av samme næring?
 

Øivind i Tropex

Well-Known Member
Dersom Irisen på bilde er noe annet en gul iris, tror jeg du vil få bedre vekst dersom du hever plantene ( kun nedre del av rota i vann )
 
Topp