Medlemskontingent

Styret

Styret
Medlem av ledelsen
Kjære medlemmer av Norsk hagedamforening, eller av forumet vårt, eller bare interessert i hagedammer, koi, gullfisk eller planter som vokser i vann.

Turen er nå kommet til å fornye medlemskontingenten og vi håper du/dere vil støtte oss i 2019.

Som medlem får du tilgang til egne medlemssider og alle artiklene på forumet vårt.
Flere av våre samarbeidspartnere gir deg medlemsrabatter som fort kan utgjøre mer enn medlemskontingenten.

Kontingenten er 200Kr, og vi håper flest mulig vil betale uten av vi sender ut påminnelse pr brev.
Det vil bli sendt ut mail med omtrent samme tekst som her, men det blir stadig fler mailservere som ikke slipper gjennom masseutsendelser, så hvis du ikke får noen mail så kan den altså ha blitt stoppet.

De vi sender ut brev til vil vi henstille om at frivillig betale inn 220Kr, i stedet for 200Kr.
Dette fordi det er blitt veldig dyrt å sende brev, og dette gir oss vesentlige utgifter.

Dette vil vi ikke forlange i år, men vil prøve med en myk overgang, fra å sende ut brev til alle og til å gå over til å kunne nå alle med e-post.

Vi bruker kontingenten på i hovedsak to ting. Utvikle og drifte forumet vårt, og å forsøke å øke kunnskapen om hold av fisk og planter i hagedammer.

Hvorfor er det ellers viktig med et forum og en forening for hagedamintresserte?

Vi mener dette er viktig av mange grunner, en av disse er at myndighetene får stadig press fra organisasjoner som Noah og andre dyrevern/dyrerettighetsgrupper. Uansett hva man mener om slike grupper, må det være liten tvil om at myndighetene trenger riktig informasjon, og ikke bare informasjon fra de som i utgangspunktet ønsker å forby vår hobby.
Vi prøver å legge frem saklig og riktig informasjon i de sakene vi blir spurt.
Og vi får relativ ofte henvendelser om høringer til saker som omhandler vår hobby.
I slike saker prøver vi å samarbeide med andre dyreholderorganisasjoner som Norges akvarieforbund og Norges zoobransjeforbund.

Vi i styret ønsker å gi mest mulig tilbake til våre medlemmer, og vårt mål er å sende ut mer medlemsinformasjon på mail, og å komme med fler artikler på våre medlemssider som øker kunnskapen om hagedam og fiskehold i Norge.

Våre treff er også noe mange setter pris på. Mulighet til å treffe og snakke med andre med samme interesse er både koselig og lærerikt.
Vi prøver også å holde treff med temaer vi kan lære noe av, og prøver å finne gode foredragsholdere.

Da gjenstår bare å ønske alle et riktig godt hagedamår, og husk gjerne å betale medlemskapet så snart som mulig.
Husk å merke innbetalingen med fullt navn. Er du ikke medlem fra før så send oss gjerne en mail også på kontakt (@) norskhagedamforening.no (Ikke ta med klammene rundt @ )

Legger ved en pdf fil med betalingsopplysninger.

Hvis du skulle ha problemer med å betale innen den 5/2-19 så er det fint om du sender oss en epost om dette så slipper vi å sende ut brev.
Det er også fint om du/dere sier fra hvis dere ikke ønsker å være medlem slik at vi ikke skal sende ut noen brev.

Med vennlig hilsen styret i Norsk Hagedamforening
 

Vedlegg

Arne

Leder av Norsk hagedamforening
Medlem av ledelsen
Har du ikke fått e-mailen, der er det info om vips også.
Selvfølgelig kan Vips også brukes :)
 
Topp