Koi om vinteren

Anneke Osborg

Administrator
Medlem av ledelsen
På møte i Norsk hagedamforening august 2021 hos Tropex hadde vi en dialog rundt Koi om vinteren, hva som skal til for å overvintre koi til beste for fiskene. Det kom opp mange interessante tema som vi har oppsummert i vedlagte dokument.
 

Vedlegg

Anneke Osborg

Administrator
Medlem av ledelsen
Medlemsmøte Norsk Hagedamforening 29/8-2021


Tema: Koi om vinteren både ute og inne
Dialog om tema, og svar på spørsmål fra medlemmer

Hvordan få fisken til å overleve og ha det bra om vinteren?
Karpen som er koiens naturfargede utspring, kan overleve ute i naturen omtrent så langt nord som Øyeren, vi er på grensen og derfor må vi tilrettelegge godt for å få det til.

Ammoniakk og andre giftstoffer
En koi går ikke i dvale, det er bare kroppstemperatur og metabolismen som synker sammen med vanntemperaturen. Ved 4 grader i vannet skjer det lite, hjertet slår en gang i minuttet.
Filteret blir vanligvis skrudd av om vinteren, om det ikke er alt for mye fisk i dammen kan bakteriene som sitter på alle overflater i dammen ta hånd om nedbryting av ammoniakk og andre giftstoffer.

Amoniakkproduksjon om vinteren kommer via pusten til fisken, så lenge de bruker energi skiller det ut ammoniakk, men mye mindre enn om sommeren. Blir konsentrasjon av ammoniakk for høyt er det skadelig for fiskene.

I tillegg til ammoniakk er det også andre skadelige stoffer som dannes ved nedbrytning av plantematerialer i dammen. Dersom det blir opphopning av skadelige stoffer kan fisken dø.

Dette skjer oftest om våren, særlig i de dammene som har mye fisk i forhold til vannvolum, når alle nivåene har steget og dammen begynner å bli litt varmere igjen.

Tiltak
Vannbytte

Å bytte vann er den enkleste måten å få bedre vannkvalitet. En bør ha en mulighet til å kunne ha en åpning uten is og kunne lukte på vannet og ta vannprøver for å bedømme om det er nødvendig å bytte vann.

Luft
Om vinteren kan vi lufte ut co2 og andre gasser ved å bruke en luftpumpe og en luftestein rett under overflaten– 5-10 cm dybde for å få litt sirkulasjon. Det er viktig at det ikke ligger for dypt, slik at luften rører om vannet i hele dybden. Da vil det kalde vannet fra toppen transporteres ned til vannet som er 3-4 grader nederst i dammen.
Det tyngste vannet er 4 grader og dette ligger nederst og bør holdes i ro, om hele dammen blir 0 grader blir det for kaldt for koi, gullfisk kan tåle 0 grader.

Dyp dam og holde en åpning i isen
Det er lurt å ha en dyp dam for at fisken skal kunne overvintre.
Flere har god erfaring med bruk av en isopor «flåte» og et hus over der som hadde en liten luftepumpe og en varmekolbe, slik at det ble en åpen råk for å lufte ut gasser og kunne sjekke vannkvalitet.

Gjøre rent i dammen om høsten
Det er viktig å gjøre rent i dammen om høsten, så det ikke ligger for mye plantematerialer som råtner og lager skadelige gasser om vinteren.

Skru av pumper og vanntilstrømning
Når er det anbefalt å skru av en bekk som renner inn til dammen?

Når dammen er 4 grader bør bekken skrus av. Lurt om en har et isolert filterhus – der en sakte kan kjøre vannet gjennom filteret hele vinteren. Dette gjøres mer og mer i andre land i Europa, og det observeres at vannkvaliteten holder seg bedre gjennom vinteren. For at det skal fungere hos oss må filter og rør isoleres.

Foring gjennom vinteren
Det er en myte at en skal slutte å fore med 10 grader. Dersom fisken går uten for hele vinteren blir den svekket og det er ikke noe forsvar igjen når våren kommer. Fiskene er ikke så stille som vi tror når det er vinter, fiskene svømmer og beiter på alger, da er det unaturlig å ikke gi noe mat. Hvis vi holder fiskene innendørs, men kaldt bør vi fore en gang i uken gjennom vinteren og dermed gi fisken litt mer krefter til å tåle den lange vinteren, dette har vist seg å føre til mindre dødsfall om våren. Det er viktig å ikke fore for mye og se at maten blir spist opp. Hvis vi har fiskene ute bør vi fore forsiktig frem til det er ca 4 grader i dammen, men det foret som ikke er spist opp etter en halvtime bør tas opp, så det ikke synker til bunnen og forurenser. Hvis isen går i dammen en periode på vinteren og det ser ut til at fiskene leter etter mat, kan vi og gi litt mat og se om de spiser.

Isolering av utedam
Når en bygger en ny dam, bør en tenke på om man skal isolere dammen.
Det viktige er å tenke på er om man skal ha et overbygg om vinteren eller en åpen dam?

Utedam uten lokk/tak over på vinteren
Dersom en skal ha dam i friluft, altså ikke dekke over dammen om vinteren bør en ikke isolere bunn av dammen. Kantene av dammen bør isoleres. Grunnen til dette er at det er ønskelig å gjøre seg nytte av jordvarmen under dammen. Dersom en har isolasjon i bunn på en åpen dam blir jordvarmen isolert bort og en vil is lengre ned i dammen.

Hvis jeg har en dam på 15.000L og som er ca en meter dyp, kan jeg ha fiskene ute? En meter er litt i minste laget for koi, og det er nok tryggere å ta de inn. Hvis du kan lage et isolert overbygg og holde øye med temperatur og vannkvalitet vil dette øke sjansene betraktelig.

Utedam med lokk/tak over på vinteren
Skal en ha lokk/tak eller rom over dammen og har planer om å tilføre varme for å holde det varmere enn 4 grader, er det best å isolerer både sider og bunn. Slik at varmetapet mot underlaget blir minst mulig.
Om en greier å heve temperaturen litt over 4 grader har en litt risikobuffer, det er større overlevelse om fiskene overvintrer inne. Da kan en følge med enklere.

Ideell temperatur for overvintring inne
Hva er ideell temperatur i vannet inne om vinteren?

Om en skal ha store fisker må en ha litt temperatur om vinteren for å fore litt hele vinteren. Alt fra 5 – 15 grader er fint om vinteren. Om fisken lever på 10 grader eller høyere, lever den som normalt med mat og trenger filtrering og vannbytte som normalt.
Dersom en vil fore om vinteren er det fint å bruke et for med lavere proteininnhold som ikke er beregnet på vekst, feks Weatgerm.

Generelt om fiskehold og temperatur – kan fisken ha det like varmt hele året?
I Japan er det kaldt om vinteren og koi er vant til kalde, men kortere vintre enn i Norge.

Fisk som har en kuldeperiode og dermed kan følge sin naturlige årsrytme, med mindre mat lever lengre og får et bedre liv enn fisker som fores med mye mat og varmt vann hele året. Fiskene som mates mye hele året blir de fortere gamle, får fedmeproblemer og fargene blir blekere. Fisken vil da kunne dø rundt 10 års alderen isteden for å bli over det dobbelte, som er normalt for koi.
I tillegg er det lurt at fisken får litt trim ved at vi lager strøm i dammen og at fiskene må jobbe med å holde seg mot strømmen.

Innedam
Om en har en mulighet til å ta inn bør en gjøre dette, en må ha et visst volum inne, på et sted der temperaturen ikke blir for høy, feks i en garasje – det må vurderes om en også trenger et filter om temperaturen blir over 8 grader. Det er ikke bra for koi å bli holdt i et akvarium.

Hvordan flytte fisk fra utedam til innedam
Når fisken flyttes fra ute til inne er det vikt at det ikke blir for stor forskjell på vanntemperatur og vannkvalitet. Koi tåler noen grader forskjell – dess større og tyngre fisken dess viktigere å holde forholdene like mellom ute og inne. Pump vann inn fra utedammen og flytt fisken.

Så kan en begynne å skifte vann når fisken først har kommet inn.
Dersom en har brukt salt ute, må vannet være med. Fisken tåler fra rent vann til salt, men ikke fra salt til helt rent vann. Det må skje sakte, ellers får de problemer med cellene sine.

Utfordringer tidlig om våren
Problemer med svømmeblære tidlig om våren?

Det er ofte en bakterie infeksjon når de har svømmeblære. Grønne erter kan være til hjelp mot dette. Vi vet ikke hvorfor dette virker, men erfaring fra mange tilsier dette.
Mange tror at svømmeblæren er problemet hvis fiskene sømmer skjevt eller i ring, men det har antagelig andre årsaker.
Svømmeblæreproblemer gir mer symptomer som at fisken ligger stille på bunnen, og kjemper seg opp for eksempel ved foring, eller svømmer opp og prøver å gulpe i seg luft, men synker til bunns igjen raskt.

Bruk av salt
Det anbefales ikke å bruke salt om en ikke har et problem, som krever salt, feks nitritt- eller ammoniakkforgiftning, da kan salt hjelpe. 5 kg pr 1000 liter.

Før i tiden var salt redningen for alt, nå er erfaring at parasittangrep kan dempe parasittangrep, men ikke utrydde med den saltmengden en fisk tåler.
Dersom fisken får et parasittangrep – få identifisert hvilke parasitter i et mikroskop, det er og bruk midler for å bli kvitt parasittene helt.
I Japan har de brukt salt veldig mye veldig lenge, nå importerer vi parasitter som tåler veldig godt salt, det kan også være bakterier som trives bedre med salt.

Måling av vannverdier
Det er lurt å skaffe et sett med dråpetester der en kan måle alle nødvendige verdier.
PH, ammoniakk og nitritt er det viktigste verdiene å måle i dammen.
Dersom det skjer noe med fiskene – sjekk vannet først- mål vannverdier!
Friskt vann er det viktigste for at fiskene skal trives. Over halvparten av fisker i fangenskap dør det første året, og vannverdier er hovedårsaken. Husk å fore lite i starten til filteret er skikkelig i gang.

PH
Dersom en får en PH på 6 slutter filterbakteriene å virke og da får fiskene ammoniakk forgiftning. Det er beste er å holde PH stabilt mellom 7 og 8, slik at filteret går. En kan bruke skjellsand eller PH+ (Natron) for å holde PH stabil.

Bruk av skjellsand
En kan lage et kar med skjellsand, feks 25 kg, som vannet pumpes gjennom, en luftestein i bunnen vil gi sirkulasjon av vann gjennom skjellsanden. Skjellsanden vil bli løst opp etterhvert og bli mindre. Skjellsand bør fylles på årlig.

Vi har ansvar for at fiskene har det bra. Vi må passe på at fiskene har mat, ikke parasitter og rent vann- slik at de har det bedre hos oss enn i naturen :)
 
Sist redigert av en moderator:

ragnar

Betalende medlem
Takk for at denne ble lagt ut her.. Meget interessant! Kom dessverre ikke på møte.
 
Topp