Hagedam Rødtvet

Eirik S A

Member
Takk for alle støtteerklæringer. De kommer vel fra egne erfaringer med nesten ferdig prosjekt. Støtter ønsker om nhf som en kilde til informasjon om temaer hagedam og koi.
Det er et tema som ikke er veldig klart for alle som starter opp en hagedam, som gjerne kunne vert vurdert som et eget tema.
Vannkjemi og filterstrategi:
-KH buffer med skjell gir potensielt PH 8.3 eller høyere?
-Alger og planter med utpust med CO2 og samspill med KH og PH.
-Filter med kjeder og sluttføring av nitrogensykluser innenfor ulike filterløsninger:
-børstefilter etc med kontinuerlig mat for balterier.
-Trommelfilter som potensielt stripper vannet for næring.
-Bakkishowers som avgasser vannet.
-Nitrogensyklus stadie uten oksygen.
- Dam med og uten filter. Bunnmedie eller ikke.
-Sirkulasjon av vann og størelsesforhold dam filter.
-Triks tips for logistikk av vann.
Inn og ut. Regnvann og spillvann som ressurs.
-Sesongsyklus mtp filter og dam.
-Økonomi elektrisitet og vann.

Det ultimate økosystem er jo det som får lov å være i fred. Gjennomgå svingninger og stratifikasjon mtp flora og fauna og mikrobiologi. Men koihold er jo en mer merkantil prosess.

Jeg har brukt akvarienettsider for å slå opp informasjon om fisk og planter når jeg er i akvariebutikken. Så for de få det gjelder er det et reelt behov for oversiktlig kunnskap basert på praktisk erfaring.

Takk Eirik
 

Arne

Nestleder
Medlem av ledelsen
Ang skjellsand så er det min erfaring at ph legger seg på ca 6,7 -7. Dette mener jeg er helt ok for de fleste. Filterbakteriene trives best ved enda litt høyere ph, men koi liker kanskje litt lavere ph aller best.. Så da er dette en gylden middelvei
 
Topp