styrever

  1. Arne

    Styreverv og årsmøte

    Kjære medlemmer av foreningen og av forumet vårt Vanligvis holder foreninger årsmøtet sitt tidlig på året. Gjerne i februar eller før midten av mars. I våre vedtekter har vi ikke satt noen frist eller dato for dette. Grunnen til det er at vi ønsker et årsmøte med mange medlemmer...
Topp