Nye lover plutselig?

Arne

Administrator
Etter det jeg har lest av lover så synes jeg dette høres fornuftig ut, MEN det er helt andre signaler Direktoratet for naturforvaltning har gitt før. Jeg skal følge opp saken ved å spørre Svein Fosså, som etter hva jeg har erfart har mest greie på dette regelverket i Norge.
 

RuneSt

Betalende medlem
..

Direktivet kan leses her , og det høres i hvertfall fornuftig ut da SVC ikke har vært noe dokumentert problem her til lands enda.
Og da den bare smitter noen typer karpefisk i ørret og lakselandet , ser vel ikke staten på dette som noen trussel mot våre "økonomiske" arter.

http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos-notatbasen/notatene/2008/mai/svc-fjernes-fra-liste-2---ikke-eksotiske.html?id=534642

Det det her gir åpning for er at karper kan importeres fra land hvor SVC er påvist , er vel det som er bunn og grunn her ,, at SVC ikke lenger regnes som en farlig sykdom , men er blitt så "vanlig" i europa at den ikke lenger bør/kan regnes som en trussel ? .
 
Sist redigert:

Arne

Administrator
Da har jeg hatt en telefonsamtale med Svein, og han kan ikke se at det har kommet noen nye regler for det med innførsel på dette feltet. Det med svc har ingenting med hvilke arter det nå er lov å innføre. Kun fra hvilke områder vi kan importere fisk.
Så her tror han det er skjedd en liten missforståelse.
Så jeg vil oppfordre folk til fortsatt å kun holde koi og gullfisk i sine dammer.
Akkurat gresskarpe ser jeg heller ikke den store gleden ved å holde heller.
Jeg ønsker meg at det blir lov med både gullsuter og gullvederbuk, men arter som enten ikike har noen "verdi" som hagedamfisk, eller kan være en stor trussel for norsk fauna ønsker jeg ikke skal omsettes i Norge.
 

Vidar-Alexander

Betalende medlem
Vil presisere at disse diskusjonene rundt dette ikke er for å henge ut noen som helst, men for å belyse fakta.
Mattilsynet og DN har mange avdelinger og mange ansatte, og til tider kan det se ut som alle har sin tolkning.
Derfor er det viktig at vi holder oss til det faktiske regelverket, frem til en ny lov kommer. Slik at vi ikke "leder ut i uføre".
Så slik jeg ser det, er det liten vits i å "spekulere" i andre arter enn gullfisk og Koi, frem til det event. skulle komme nye regler.

Ligger litt ansvar her, som forhandlere og importører. Men det forutsetter selvsagt at også disse har fått de riktige opplysninger. :cool:
 

SAF

New Member
Lov eller ikke lov?

Noen ganger blir man tatt på sengen, som jeg i dag, da jeg plutselig måtte forholde meg til den uventede nyheten om at Direktoratet for naturforvaltning angivelig hadde endret standpunkt vedrørende innførsel av gresskarpe.

Som Arne formidler fra meg ovenfor, kan jeg IKKE se at det har kommet nye regler for innførsel. Hva som derimot åpenbart har skjedd, er at nye saksbehandlere tolker eksisterende regelverk ulikt fra hva tidligere kolleger har gjort, hvv. at ikrafttredelsen av Naturmangfoldloven f.o.m. 1. juli kan gjøre noen hver usikker på hva som kan, bør og må skje videre m.h.t hvilke arter som er lovlige innført til og holdt i Norge.

Etter samtaler med flere relevante personer, både hos myndighetene og berørte parter, er jeg ikke i tvil om at importøren og forhandleren av gresskarpene, i det konkrete tilfellet som diskuteres i denne tråden, har sitt på det tørre. DNs saksbehandler bekreftet åpenbart pr telefon til disse at gresskarper kunne innføres og selges for hold i lukkede hagedammer, hvilket saksbehandler også har bekreftet overfor undertegnede i ettermiddag.

Saksbehandlerens tolkningen står imidlertid i rimelig skarp kontrast til tidligere meddelelser fra DN, deriblant senest et skriftlig avslag - datert 06.03.2008 (saksref. 2007/7267 ART-FF-ASI) - på en søknad om utsetting av gresskarper i kunstige dammer på en øy i Oslofjorden (helt uten kontakt med naturlige vassdrag, og uten rømningsfare). I sitt brev den gang fastslo DN at gresskarpe er en art som det ikke vil komme på tale å godkjenne for utsetting i Norge, ikke en gang i "lukkede hagedammer".

DN er siden den gang kommet langt i sitt arbeid med en ny forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer, og første stadiet av denne går i disse dager til høring, jfr. http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500040215. Lister over hvilke fiskearter (for akvarier og dammer) som skal tillates hhv. forbys er fremdeles under arbeid, og ingenting tyder på at saksbehandlingen er klar med hensyn til noen av artene, heller ikke hva angår gresskarpe.

Norges Zoohandleres Bransjeforening er meget godt kjent med at lovhjemmelene for reguleringen av innførsel og hold av akvarieorganismer i Norge lenge (vi kan vel egentlig si "alltid") har vært uklare, og at tekster og tolkninger har vært til dels motstridende og forvirrende. Derfor har vår klare linje i mange år vært å føre et konstruktivt og åpent samarbeid med myndighetene. Så langt vi finner det næringsmessig forsvarlig, har vi sågar vært svært åpne for å akseptere myndighetenes føre-var-prinsipp m.h.t. organismer som kan tenkes å utgjøre et problem for norsk natur, selv i tilfeller hvor vi mener at risikovurderingen er betydelig overdrevet (som med gresskarpen). I korte trekk kan man si at vi aksepterer at uklarhetene i lovverket kan slå begge veier, og da prøver vi heller å være konstruktive enn påståelige.

I og med at arbeidet med et mer detaljert regelverk (ovennevnte forskriftsforslag) er kommet godt i gang, ser jeg ingen gode grunner for at bransje eller hobbyholdere på det nåværende tidspunkt skal forsøke å teste ut eller presse grenser. Jeg tror DN etter i dag kan ha behov for å gå i tenkeboksen for å fastslå hvordan de skal forvalte regelverket i det vakuumet som foreligger inntil den nye forskriften er på plass. På den annen side har DN med sitt siste gresskarpeutspill, i denne konkrete saken, åpnet for at flere interessenter kanskje nå bør benytte anledningen til å fôre DN med argumenter for hvorfor gresskarper hhv. andre damarter bør tillates, evt. forbys.

Er så gresskarper tillatt å innføre til Norge? Akkurat nå synes de faktisk å være det. Derimot vet vi ikke om dette vil vedvare, eller om vi kommer til å se en snuoperasjon i løpet av de nærmeste månedene (eller i morgen?). Det er vel knapt noen som behøver å undre seg over at det kan være vanskelig å holde styr på hva som er lov hhv ikke lov i dette landet.

Mitt råd er: Gled dere over at det akkurat nå - for første gang siden 2006 - faktisk foreligger et parti med gresskarper i Norge, som myndighetene øyensynlig har valgt å akseptere som lovlige. Pass bare på at disse IKKE kommer ut i norsk natur! Gresskarper og andre fiskearter som ikke er naturlig hjemmehørende i Norge må alltid holdes i lukkede dammer, uten kontakt med naturlige vassdrag eller risiko for rømning. Utsetting av fremmede arter i naturen er faktisk miljøkriminalitet og må unngås for enhver pris, selv om den objektive risikoen for skade på naturen kan synes liten.

Når en fremmed art har kommet ut i naturen KAN det foreligge fare for skade på naturen, men vår hobby hhv. handel blir ALLTID skadelidende straks noen finner en unnskyldning for å så tvil om hvorvidt det vi driver med er trygt og forsvarlig.

mvh
Svein A. Fosså
Norges Zoohandleres Bransjeforening​
 

Vidar-Alexander

Betalende medlem
Godt vi har slike som deg Svein. Det norske "paragrafverket" er ikke lett å tolke. Ikke en gang for de som jobber med det. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. :)
 

Øivind i Tropex

Well-Known Member
Dette var spennende nytt ..

Morsomt at denne butikken faktisk tok seg bryderiet med å søke,og fikk godkjenning.
Løp å kjøp ..

Vi er klare til å søke om import av lovlig prydfisk til lukket hagedam når alt er klart,
Lover å vente til dere mener det er klart for søknad. :)
 
Topp