Norsk Hagedamforening

Forum software by XenForo

En riktig God Jul og et Godt Nytt år ønskes alle medlemmer av Norsk Hagedamforening!
Vi i styret håper både medlemmer og fisker får en fin og rolig Julefeiring.
Leder: Roar Martinsen
Nestleder: Lars Uddå
Kasserer: Kirsten Kirkerud
Sekretær :Arne Mellum
Styremedlemmer:
Thore Green
Bjørn Erik Frigaard

Valgkomitè: Jørgen Fon og Jan-Erik Vian

Kontaktperson: Roar Martinsen

Styret har sin egen bruker på forumet fra 27/01-2014 som kommer med beskjeder og kunngjøringer fra styret.
Norsk Hagedamforening er en forening med formål å øke kunnskapen og interessen rundt hagedam, og de planter og fisk vi kan ha der.
Vi ønsker også å bidra til at lover og regler rundt hold av fisk og planter blir fornuftige og ikke strengere enn nødvendig.
Vi ønsker å bidra til å opplyse rundt regelverk, og skape gode holdninger slik at ikke fisk og planter blir satt ut i naturen.
Meld deg inn i vår forening, og støtt vårt arbeid.
Som medlem får du tilgang til våre...

Tekst og foto av Arne Mellum


Kravene til koi og gullfisk er så like med hensyn til overvintring at her skiller jeg ikke på de to.
Gullfisk tåler mer kulde, og kan klare mer, men hva man skal gjøre for å sikre dem best mulig på vinteren er likt om det er koi eller gullfisk.
Om man skal velge å la fiskene være utendørs eller ta de inn om vinteren er et spørsmål som har forskjellige svar alt etter som:
  • Hvor i landet du bor.
  • Hvor dyp dam du har....
Dette er skrevet med tanke på de som har lyst til å sette seg litt inn i vannkjemi. For de virkelig proffe må jeg nok henvise til spesiallitteratur da jeg ikke er noen kjemiker selv.

Skisse over et enkelt filteroppsett

Vannkvaliteten er den enkeltfaktoren som det slurves mest med i hagedammer.
Det er den faktoren de fleste feiler med i starten, og som tar livet av flest fisk.

Noen fakta:
  • Biologisk filtrering fjerner ingen ting fra dammen, bare...
Dette er en prøve for å se hvordan artikkel verktøyet virker.

artikkel.png